Hỗ Trợ Học Viên | EASY FINTEACH

Hỗ Trợ Học Viên

Chuyên mục hỗ trợ học viên của EASYBAOHIEM

31/08/2020

Hướng dẫn mua khóa học tại EASY BẢO HIỂM

Để học tập được trên nền tảng Elearning của EASYBAOHIEM, bạn cần có 1 tài khoản học tập […]
26/08/2020

Hướng dẫn đăng ký tài khoản học tập

Khi có 1 tài khoản học tập tại Easybaohiem.com, bạn có thể download những tài liệu, sách, và […]
22/08/2020

Hướng dẫn tạo lại mật khẩu (Quên mật khẩu)

Bạn lâu ngày không đăng nhập nên quên mật khẩu. Bạn đổi mật khẩu nhưng không nhớ mật […]
Chat Zalo
Gọi ngay